• احمدمحسن پورقادی کلایی دریکم اسفند ماه 1324درروستای بزرگ قادیکلای بزرگ قائم شهر دیده به جهان گشودوازدوران کودکی به کمک پدرش *رحمت باساز لله وا آشنا شدوبعدها باپیگیری مثال زدنی که نمونه اش دربین انسانهای روشن دل نادر است به نواختن سازهای فلوت ونی لبک روی آورد.
  • جغرافیای مازندران به لحاظ ویژگی های محیطی واقلیمی که از شرق تا غرب این جلگه وسیع را احاطه کرده در ناحیه جلگه ای پوشش منطقه سرسبز و علفزار جنگل مراتع کشتزارها و گونه های گیاهی مختلف و حاصلخیزبودن این منطقه و حضور دریای مازندران در حاشیه شمال ووجود آبزیان مختلف واز طر
  • دوتار ازدیرباز درموسیقی مازندران نقش برجسته ای داشته است ؛ فرایند آن نوازندگانی برخاستند که خودشان هم دوتار می سازند وهم می نوازند . به جهت ویژگی خاص دوتار وفراهم بودن امکانات اولیه ی ساخت وبه عبارتی سادگی ساختمان دوتارمنطقه ی مازندران واز طرفی گسترش آموزشگاه های موسیقی در استان مازندران واقبال وت
  • رديف تار، اجراي استاد مرتضي ني داوود در مقايسه با رديف هاي ميرزا عبدلله و ميرزا حسينقلي به اختصار و كوتاهتر از آنهاست. اهميت اين رديف بيشتر از جهت سبك و روش اجراي استاد ني داوود مي باشد كه به شيوه ي استادش درويش خان نيز شباهت زيادي دارد به احتمال زياد شايد همان رديف درويش خان باشد.
  • رديف دوره ي عالي – استادعلي اكبرشهنازي – برگرفته ازنبوغ وقريحه ي هنري ونگاه ژرف انديش او برموسيقي گذشته ي ايران شكل گرفته است. استاد شهنازي درنوآوري وخلاقيت بي نظير بوده وبيشترساخته هايشان ضمن تعليم وتدريس موسيقي به شاگردان ساخته مي شد، اگرچه بعداآنهارادوباره موردتجديدنظروبازبيني قرارمي دادند ، وهم
  • دراین مقاله به معرفی تاثیرگزارترین راویان موسیقی مازندران می پردازیم ، هنرمندانی که باعشق ودلسوختگی تمام کوشیدند تا این هنر را حفظ وبه آیندگان هدیه دهند .................
  • استاد علي اکبر شهنازي در سال 1276 هجري شمسي در تهران – خيابان عين الدوله کوچه نصير حضور در خانواده اي هنرمند به دنيا آمد.پدر بزرگش علي اکبر فراهاني از نوازندگان به نام تار دوران ناصري، پدرش آقا حسين قلي از استادان بزرگ تار عموي پدرش آقا غلام حسين از نوازندگان تار و استاد پدرش بود.عمويش ميرزا عبدالله
  • مرتضي خان ني داوود فرزند بالاخان (معروف به بالاخان ضرب گير) در سال 1279 خورشيدي در تهران در خانواده اي که شغل اصلي آنها موسيقي بوده ديده به جهان گشود. بالاخان پس از کشف ذوق و استعداد مرتضي خان، او را نخست نزد يکي از تارنوازان گمنام بنام (رمضان ذوالفقاري از شاگردان آقا حسينقلي) برد. مرتضي خان مدت هفت
  • كمانچه قدر كتولي كمانچه :اين ساز از سازهاي معمول درميان مردم مازندران است . كمانچه رايج در مازندران مانند كمانچه ي لري سه سيم دارد ولي در سالهاي اخير از كمانچه ها ي چهار سيم نيز استفاده مي شود.
  • درمازندران هم مانند اكثر نقاط ايران موسيقي با زندگي مردم همراه و عجين است ، در شاليزارها ، جنگلها ، دركوهها ، در آداب شادي وعزا ودر همراهي با مراسم مذهبي موسيقي مازندران نقش چشم گيري دارد وضعيت خاص جغرافيايي مازندران باعث شده است ، فرهنگ موسيقي مازندران درناحيه ي شرقي با گلستان وعلي آباد و تركمن ص