• «چند نکته در مورد آموزش این کتاب» نگارنده پس از سال­ها پژوهش و تحقیق روی ردیف­ های رایج موسیقی ایرانی به دست‌آورد­های مهمی رسیده که نتیجه­ ی تلاش در این حوزه چاپ مجموعه­ های ردیف موسیقی ایرانی، (ردیف میرزا­حسینقلی، ردیف دوره­ ی عالی علی­ اکبرخان شهنازی، ردیف تار نی­ داوود و ردیف ابوالحسن­ صبا)
  • احمدمحسن پورقادی کلایی دریکم اسفند ماه 1324درروستای بزرگ قادیکلای بزرگ قائم شهر دیده به جهان گشودوازدوران کودکی به کمک پدرش *رحمت باساز لله وا آشنا شدوبعدها باپیگیری مثال زدنی که نمونه اش دربین انسانهای روشن دل نادر است به نواختن سازهای فلوت ونی لبک روی آورد.
  • جغرافیای مازندران به لحاظ ویژگی های محیطی واقلیمی که از شرق تا غرب این جلگه وسیع را احاطه کرده در ناحیه جلگه ای پوشش منطقه سرسبز و علفزار جنگل مراتع کشتزارها و گونه های گیاهی مختلف و حاصلخیزبودن این منطقه و حضور دریای مازندران در حاشیه شمال ووجود آبزیان مختلف واز طر
  • دوتار ازدیرباز درموسیقی مازندران نقش برجسته ای داشته است ؛ فرایند آن نوازندگانی برخاستند که خودشان هم دوتار می سازند وهم می نوازند . به جهت ویژگی خاص دوتار وفراهم بودن امکانات اولیه ی ساخت وبه عبارتی سادگی ساختمان دوتارمنطقه ی مازندران واز طرفی گسترش آموزشگاه های موسیقی در استان مازندران واقبال وت
  • رديف تار، اجراي استاد مرتضي ني داوود در مقايسه با رديف هاي ميرزا عبدلله و ميرزا حسينقلي به اختصار و كوتاهتر از آنهاست. اهميت اين رديف بيشتر از جهت سبك و روش اجراي استاد ني داوود مي باشد كه به شيوه ي استادش درويش خان نيز شباهت زيادي دارد به احتمال زياد شايد همان رديف درويش خان باشد.